Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                         ΚΑΛΥΜΝΟΥ                     

                                                                                            Κάλυμνος 16-11-2016

Διεύθυνση : Χώρα Κάλυμνος                                                    Αρ. πρωτ. :  1

Πληροφορ.: Μιχαήλ Ν. Κυράννης

Τηλέφωνο  :           6946465882                               Προς  :  1. Κον  Δήμαρχον

Τηλέφ. Σχολείου : 22430-29717                                            2. Κον Διευθυντή 3ου Γυμνασίου

FAX       Σχολείου : 22430-59275                                            3. Κον Πρόεδρο Ένωσης Συλλόγων

e-mail : mail@3gym-kalymn.dod.sch.gr                                  Γονέων Καλύμνου

    

                                                                                                                               Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ :  «Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

                   και Κηδεμόνων των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου και εκπρόσωποί    

                   μας σε διάφορες επιτροπές».

 

                  Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι  ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα και οι εκπρόσωποί μας στις διάφορες επιτροπές είναι οι εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                 Πρόεδρος   :    Μιχαήλ Ν. Κυράννης

                                          Αντιπρόεδρος  :     Τρικοίλη Καλλιόπη

                                               Γραμματέας :     Κουλιανού Ειρήνη

                                                        Ταμίας  :     Ρηνιού Άννα

                                                        Μέλος  :      Κάππα-Πάτρη Υπαπαντή

                                                        Μέλος  :      Κατσοτούρχη Σεβαστή

                                                        Μέλος  :      Μπαϊράμη Αικατερίνη

 

Β. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                              

Αθανασίου Άννα                                                          Τρικοίλη Καλλιόπη (τακτικό μέλος)

Βούη-Τρικοίλη Παρασκευή                                       Κυράννης Μιχαήλ   (αναπληρ.  μέλος)

Λελέκη-Φραγκονικόλα Ειρήνη

 

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ        Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Κυράννης Μιχαήλ   (τακτικό μέλος)                         Κάππα-Πάτρη Υπαπαντή(τακτικό μέλος)

Τρικοίλη Καλλιόπη (αναπληρωματικό μέλος)       Ρηνιού Άννα    (αναπληρωματικό μέλος)

 

          Το νέο Δ.Σ είναι στη διάθεσή σας για μία γόνιμη και δημιουργική συνεργασία.

                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                 Ο Πρόεδρος                             Η Γραμματέας

 

 

                                           Μιχαήλ Ν. Κυράννης               Ειρήνη Κουλιανού