ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ:

 

 

 

 

 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ»

 

        Ανακοινώνεται ότι στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  σύμφωνα με την υπ΄ αρ.129287/Γ2/06-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 681, τ.Β΄/6-03-2017) Υ.Α., μετά τη  σχετική προκήρυξη για αναζήτηση προσφορών από τα τουριστικά πρακτορεία, έγινε η αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή στις  2/03/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:10 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καλύμνου   για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την ημερήσια εκδρομή που θα πραγματοποιήσει στη Κω.  Η επιτροπή  αφού ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου  για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου, πέρασαν στην αποσφράγιση και μελέτη των προσφορών που στάλθηκαν  από τα πρακτορεία  :

                                 

        ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Κ &Β  ΤRAVEL

SAIS TRAVEL

SPLENSIS TRAVEL

JORDANSTRAVEL

MELEMIS TRAVEL

HAPPY DAYS

MAKRIS TRAVEL

ANOTHER TOUR

CONNECTION

PATSAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις  προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της κριτήρια , ποιοτικά, οικονομικά,  την ασφάλεια, την  καλύτερη προσφορά από άποψη παροχών, το συμφέρον των  μαθητών, του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

 

Αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής –επίσκεψης στη Κω στο πρακτορείο JORDANSTRAVEL διότι έδωσε την ποιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής και ποιοτικής απόψεως και συμβατή με τους όρους της προκήρυξης ( τιμή   215 ευρώ κατά μαθητή  , και συνολικό κόστος 7955 ευρώ   ).

 

                                                                                                               

                                                                                    Η Υποδιευθύντρια

                                                                                                                Μίχα Νίκη