Σχολικό Έτος 2017-2018

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές δημιούργησαν κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Ελισάβετ Κωτίτσα ΠΕ 04-05

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ